Har du frågor? Vi finns tillgängliga på|info@igoprofil.se

Att ta socialt ansvar som företag!

Corporate Social Responsibility (CSR), även så kallat socialt ansvar, har blivit allt viktigare i näringslivet och människor förväntar sig att både stora och små företag fatta sina beslut med hänsyn till ekonomin, miljön och samhället. Företag kan dock inte bli socialt ansvariga över en natt: det kräver engagemang och engagemang för både ledning och anställda.

CSR är ett mycket brett begrepp som beslutsfattare kan definiera och hitta sitt sätt att arbeta med. Nedan hittar du tips på vad du ska ha med i ditt CSR-arbete och hur vi på IGO Profil jobbar med det.

Miljöansvar

När du driver ett företag är det viktigt att alltid ta hänsyn till miljön. Människor blir mer och mer medvetna om sitt beteende gentemot planeten och därför bör hållbarhet vara i fokus vid produktion och sälj av produkter eller tjänster. Det gäller både investeringar, produktioner, transporter, avfallshantering på kontoret och så vidare.

Vi på IGO Profil försöker göra så mycket vi kan för att ha minsta möjliga fotavtryck, inklusive att hitta nya hållbara trycktekniker, ha CO2-neutrala leveranser och ha tillgängliga återvinningsstationer på våra kontor. För att läsa mer om hur IGO Profil arbetar med CRS, besök vår hemsida.

Etiskt ansvar

CSR inkluderar även etiskt uppförande och policy. Varje organisation bör ha en uppförandekod som bör undertecknas av alla anställda för att minska trakasserier, rasism eller dåliga arbetsmiljöer, och som också adresserar inkludering av alla kulturer, åldrar, sexuell läggning etc. Varje företag måste sätta sina egna standarder och kommunicera transparent för att se till att alla känner sig välkomna och inkluderade på sin arbetsplats.

Vi har alla ett asvar att vara mer inkluderande och förståelse för människors bakgrund och identiteter. Alla förtjänar att känna sig trygga och lika behandlade som sin kollega.

Filantropiskt ansvar

Dessutom är utmaningarna att veta hur man ger tillbaka och tar ansvar för samhället. Ett sätt att göra det på är att arbeta med ideella organisationer eller välgörenhetsorganisationer, med deras fokus på att göra världen till en bättre plats. För att lämna minsta möjliga fotavtryck är det också mycket viktigt att utvärdera hur och när ett företags resurser ska användas. Med andra ord, vilka långsiktiga effekter kommer det att ha på planeten? Är dessa resurser anpassade till vår policy or moral? Hur påverkar vi människor att bli mer miljövänliga genom att visa användningen av dessa resurser?

IGO tar del av vårt filantropiska ansvar som medlem i Plato Group Foundation. Stiftelsen genomför olika initiativ som syftar till att stärka sina samhällsinsatser. Dessa ansträngningar innebär ett nära samarbete med företaget Senzer för att hjälpa och integrera individer som möter hinder för anställning, vilket gör det möjligt för dem att hitta meningsfulla och tillfredsställande roller. Dessutom har Plato Group Foundation generöst bidragit med över 18 miljoner euro för att stödja mer än 30 olika välgörenhetsorganisationer.

Ekonomiskt ansvar

Det ekonomiska ansvaret kopplar samman alla ansvarsområden som anges ovan då det är mycket viktigt att organisationer investerar i att bli mer miljövänliga och ser mot långsiktiga visioner och mål. Investera i R&D, program eller liknande för att vara det bästa företaget det kan vara. Prioritera till exempel att investera i att hitta nya sätt att producera mer hållbart och erbjuda mer miljövänliga produkter. Fördelen med att ta ekonomiskt ansvar är att du kan bygga bättre kundlojalitet och rykte bland investerare, partners och intressenter. Det är också ett sätt att hantera risker, att vara mindre sårbara för finansiella kriser eller andra miljökatastrofer.

Hur jobbar IGO Profil med CSR

IGO Profil arbetar tillsammans med olika partners för att se till att vi gör det bästa vi kan för att ge tillbaka till planeten och inte bara fokusera på ekonomiska mål.

IMPACT-kollektionen är en kollektion med en rad produkter som tillverkas av återvunnen PET, återanvändbara material som glas, rostfritt stål med mera. Dessutom, för varje produkt som säljs donerar vi 2 % av våra intäkter till www.water.org som är en ideell organisation som arbetar med att säkerställa säkert och tillgängligt vatten för världen.

En annan partner till oss är One Tree Planted som hjälper oss att ge tillbaka till planeten. För varje beställning som görs på vår hemsida planterar vi ett träd. Vi donerar träd över hela världen. Ju större beställningen är, desto fler träd kommer att planteras. Hur bra är det? Kanske hjälper du till att plantera träd på andra sidan jorden!

Source: One Tree Planted

Att arbetar med CSR och påverkar branscher men även anställda, bör målen vara långsiktiga. Många kortsiktiga åtgärder kommer i slutändan inte att vara lika hållbara som andra samt inte ge god avkastning på investeringar.

Vad du ska tänka på när du köper reklamprodukter?

Viktigt att tänka på när du köper reklampresenter är att komma ihåg att beställa produkter som passar ditt företags CSR policy. Detta är också ett sätt att motivera och uppmuntra dina kunder, anställda och andra relationer att bli mer medvetna om deras fotavtryck och beteenden som påverkar miljön. Besök gärna vår hemsida för att se vårt hållbara utbud av reklamprodukter.

By | 2024-04-02T09:43:24+01:00 18 september 2023|